Daglige arkiver: januar 4, 2011

Dantes politiske verden

Her skal jeg skrive en tekst om den politiske verden Dante levde i, om samtidens Firenze, guelfere og ghibbelinere, og konfliktene som gjorde at Dante ble landsforvist og skrev sin guddommelige komedie. Jeg er mest inne i dette stoffet når jeg arbeider med komedien, så jeg vil vente litt med å få skrevet den ferdig.