Daglige arkiver: januar 6, 2011

Divina commedia

De største verkene i verdenslitteraturen er uforlignelige. De står der helt for seg selv. Det er kun de som er skrevet på denne måten, med de samme mål, og i den samme stil. De sprenger alt som er gjort tidligere, og er umulige å kopiere i ettertid, fordi det vil uansett aldri bli noe annet enn kopier. De definerer sin egen sjanger. De er enestående.

Selv med så panegyriske karakteristikker står Dantes guddommelige for seg selv. Den overoppfyller disse kravene. Den er riktignok skrevet etter modell av de store eposene i antikken, Odyseen og Illiaden fra Hellas og Homer, men særlig Aeniden av Vergil. Disse verkene var imidlertid dikting. Det var riktignok diktning som kunne utgjøre seg for å være sann, med historier fra en legendarisk tid, om fantastiske begivenheter det kanskje var meningen man skulle tro på. Det var også en blanding av guder og mennesker, og i hvert fall hos Vergil var livet på jorden og i dødsriket med. Dante skriver om en pilgrimsferd som forener det dennesidige livet og livet etter døden. Han vil skrive en historie om Alt, med stor A.

Det er naturligvis ingen som hadde prøvd på noe lignende før. Nautrligvis har ingen prøvd på noe lignende siden heller.

Jeg leste verket første gang da jeg studerte litteraturvitenskap i Bergen på 90-tallet. Jeg fikk ikke så mye utbytte av teksten da. Det var en gjennomgang av en liten del av teksten, gjort av Erich Auerbach, som gjorde at jeg åpnet øynene for den. Det var også første gang jeg så noe av teksten i original. Jeg hadde allerede begynt på mine sommerkurs i italiensk i Firenze og Roma, og kunne stave meg gjennom eksemplene hans. Julen 2010/11 begynte jeg å lese verket, grundig og i original. Jeg vil legge ut kommentarer til hver av sangene fortløpende. Etter hvert vil jeg også få fylt ut disse forpostene om Dante, hans verden og hans verk.