Daglige arkiver: januar 31, 2011

Die Verwandlung, av Franz Kafka

Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.

Da Gregor Samsa en morgen etter urolige drømmer våknet opp, fant han seg i sengen sin forvandlet til et ekkelt skadedyr.

Sånn ser den berømte starten ut på tysk, og med min oversettelse til norsk. Det som har skjedd er nettopp det som står der. Gregor Samsa, en ung gutt, har i løpet av natten forvandlet seg til et ekkelt skadedyr, eller uhyrlig kryp, alt etter hvordan man velger å oversette det. Han er blitt et stort insekt. Det innebærer naturligvis en god del problemer for hans daglige gjøremål. Først og fremst gjelder det om å holde forvandlingen skjult for foreldrene, dette vil de ikke like. Dernest gjelder det å finne ut hvordan han skal komme seg på jobb. Kafka gjør i denne novellen et grep han benytter seg mye av. Han setter inn i historien sin noe absurd umulig, noe som bryter med all fornuft og alle naturlover, men deltakerne i historien forholder seg til det som om det var et vanlig, dagligdags problem. Ikke et øyeblikk stiller unge Gregor spørsmål om hvordan dette i det hele tatt kunne skje. Han godtar sin forvandling uten et kny. Det samme gjør alle rundt ham, når de i løpet av den lange novellen finner ut av hva som har skjedd.

Med denne måten å skrive på får Kafka ganske godt frem det absurde også i vår egen tilværelse. Vi blir ikke forvandlet til kryp i løpet av natten. Men vi har kanskje den samme underdanighetsfølelsen til våre daglige plikter og gjøremål, som Gregor hadde i novellen. Vi vil kanskje også bekymre oss om hvordan vi skal komme oss på jobb og gjennomføre hverdagen vår, selv når dramatiske ting gjør det umulig. Om dette ikke gjelder så mye i Norge i dag, så gjaldt det nok ganske godt i Kafkas tyske samtid.

Denne måten å tolke Kafka på forenkler ham. Han har større litterære ambisjoner enn å vise at vi kanskje strekker oss for langt i vårt avhengighetsforhold til autoritetene våre i livet vårt. Det er bare en måte å lese ham på. Men det er etter min mening den lesningen som gir nye lesere den beste inngangen til Kafka. Oppskriften gjelder for mange av hans noveller og for hans romaner. Det er svært ofte absurde ting som skjer, og ingen som reagerer på det som om det var absurd. Deltakerne i historien fortsetter som om dette var et hvilket som helst problem å løse. Kafkas kliniske måte å skrive på forsterker effekten. Han har aldri problemer med å uttrykke seg nøyaktig. Det står alltid rett frem akkurat som det er. I norske oversettelser går ikke mye tapt. Kafka lar seg også oversette enkelt.

Når jeg har lastet ned Kafka på tysk har jeg brukt utgaven til Gutenberg.