Daglige arkiver: april 11, 2011

The passionate pilgrim, av «William Shakespeare»

Dette er en ganske utrolig samling. Den er mer spennende i måten det er gjort på, enn for innholdet i de 20 diktene samlingen består av. Navnet William Shakespeare står på tittelbladet, men bare et fåtall av diktene i samlingen er hans, langt de fleste er temmelig sikkert ikke hans, og noen er helt sikkert skrevet av andre. Diktene man vet kommer fra Shakespeare selv, kjenner man også fra andre steder, og noen ganger i bedre versjoner.

Så det er et mysterium. Hva tenkte utgiveren, William Jaggard, da han gav tekstene ut? Han må ha visst at ikke alle tekstene var av Shakespeare, men må ha tenkt at det likevel lønnet seg å sette Shakespeares navn på tittelbladet. Av det kan vi i ettertid at Shakespeares navn i 1599, året for utgivelsen, stod sterkt, og at Jaggard antagelig regnet med han kunne tjene mer penger på salget om en kjent og anerkjent person som Shakespeare var forfatteren.

I dette har han jo rett. Samlingen ville knapt hatt interesse utenfor en ytterst liten ring av spesialister, om det ikke var mysteriet med Shakespeare, og forskernes og publikums umettelige behov for å finne ut mer av forfatteren bak noen av verdenslitteraturens aller største tekster, finne ut hvilke tekster som er av ham, og hvilke av andre.

*

Sånn så posten først ut:

Dette er en samling dikt publisert i 1599. Navnet på tittelbladet er William Shakespeare, men det er kanskje usikkert om det virkelig er han som har skrevet alle diktene i samlingen.

Diktene finner dere her på ShakespeareWords, der det også står ordforklaringer.