Daglige arkiver: april 14, 2011

A lover’s complaint, av William Shakespeare

Dette er et ganske kort vedheng til den første publikasjonen av sonettene. Den kom i 1609, men det er usikkert når teksten er skrevet, og også om hvem som har skrevet den.

Reklamer