Daglige arkiver: mai 7, 2011

Når vanskelighetene tårner seg opp

Når vanskelighetene tårner seg opp

Jeg skulle gjerne gjort dette til en heltetekst. Jeg skulle gjerne skrevet det slik, at når vanskelighetene tårnet seg opp, da vokser jeg også, slik at jeg kan ta meg av dem og overvinne dem. Jeg skulle gjerne skrevet at jeg gjerne skulle sett dem vokse seg bare større, slik at jeg fikk noe å bryne meg på, og når vanskelighetene ble større, ble også jeg sterkere. Men jeg kan ikke skrive noe slikt. Jeg kan ikke skrive noe slikt, og selv ha hovedrollen i teksten. For jeg har bare lyst til å gi opp når vanskelighetene blir for store. Jeg orker det bare ikke. Jeg har bare lyst til å gjøre alle andre ting, enn å gjøre noe med dem. Jeg har lyst at de skal forsvinne av seg selv. Å, så gjerne jeg skulle sett at dette var en heltetekst. Det er nemlig noen helt konkrete vanskeligheter som har tårnet seg opp for meg nå. Ikke i teksten, men i virkeligheten. Jeg skulle kanskje skrive hva de var, men jeg lar det være, da vil de jo bli stående for evig og alltid sammen med teksten. Og det vil jeg ikke, jeg vil jo at de skal forsvinne. Og det vil jeg langt sterkere, enn å skrive en heltetekst.

ES 7. mai 2009