Daglige arkiver: juni 14, 2011

W. Shakespeare: The Merchant of Venice – Karakterer

Dette er karakterene som opptrer i Shakespeares stykke The Merchant of Venice, eller «Kjøpmannen fra Venezia».

ANTONIO er en handelsmann fra Venezia.

BASSANO er vennen hans, og beileren til Portia.

LEONARDO er tjeneren til Bassano.

LORENZO, GRAZIANO, SALERIO og SOLANIO er venner av Antonio og Bassanio.

SHYLOCK er en jøde, og en av nøkkelpersonene i dette stykket. Det er han som går inn på en handel med Bassano og Antonio, om at han skal låne dem 3000 dukater i tre måneder, med pant i en del av Antonios kropp. Shylock får inn i kontrakten at det er han som skal velge hvor kjøttstykket skal skjæres fra, og her lurer han den naive og kristne Antonio, for når panten skal innkreves velger Shylock å skjære ut hjertet.

JESSICA er datter av Shylock.

TUBAL er en annen jøde.

LANCELOT er en klovn, først Shylocks tjener, siden Bassnios.

GOBBO er far til Lancelot. Han er blind.

PORTIA er en arving. Hun er også lady av Belmont. I løpet av stykket kler hun seg ut som Baltazar.

NERISSA er en adelskvinne.

BALTHASAR og STEFANO er Portias tjenere.

Prinsen av MAROKKO og prinsen av ARAGON er Portias beilere.

HERTUGEN av Venezia.

Ellers består stykket av småroller, størrelser i Venezia, fangevokter, følgefolk og tjenere.

The Merchant of Venice har også en synopsis og et utvalg sitater fra stykket.