Daglige arkiver: januar 7, 2014

Mitt jubileum (Мой юбилей), av A. P. Tsjekhov

Denne teksten fikk Tsjekhov trykket i tidsskriftet Øyenstikkeren (Strekoza), nummer 27, 6. juli, 1880. Den er ganske spesiell. Jeg skal være litt forsiktig med å si hva det går, for jeg ser at nå som jeg ser gjennom den på ny, så ser det ut til å være en del ord og meninger jeg ikke er helt sikker på.

Teksten er undertegnet Prosaisk poet. Her er et lite utdrag

*

Mitt jubileum

Unge og jenter!

For tre år siden følte jeg tilstedeværelsen av en forbundet flamme, som… (…) Og så tre år jeg med raus hånd sender til alle kanter av mitt vidstrakte land mine utgivelser, gjennomgått gjennom skjærsilden ? (упомянутого) flammer. Jeg skrev prosa, skrev vers, skrev på alle måter, manerer og størrelser, som gave og for penger, skrev i alle tidskrifter, men… O ve!!! mine misunnelige fant det ikke nødvendig å trykke mine utgivelser, og hvis de trykket dem, da selvfølgelig i «postkasser». Et halvt hundre frimerker sendte jeg til «Nive», hundre sløvet seg til «Neve», rundt ti til «Ogonke», og fem hundre til «Strekoza». Kort sagt: Alle svarene fra alle redaksjonene fikk jeg fra begynnelsen min litterære realisering til denne dag omtrent to tusen! I går fikk jeg den siste av dem, passende til å holde alle de andre. Ikke i et eneste svar har det vært en antydning til «ja». Unge og jenter!

*

Oversettelsen skal være sånn cirka, men jeg klarer ikke å trenge inn i hva som er meningen. Hva som er poenget.

Niva er et ukentlig tidsskrift om litteratur, politikk og samtidens liv. Den er gitt ut av A. F. Marks, siden 1870. Neva er en avis for alle og om alle. Den ble utgitt mellom 1879  og 1887. Ogonek – eller Ilden – var et illustrert tiddskrift for litteratur, vitenskap og kunst. Den kom ut mellom 1879 og 1883. Den hadde bidrag fra ganske kjente litterater.

Nå må jeg gå.