Daglige arkiver: november 30, 2016

Rosenaltaret (1919), av Edith Södergran

Disse postene om diktsamlingene til Edit Södergran er utkast under arbeid. Jeg håper å få skrevet dem ferdig, og renskrevet dem med det første.

Etter triumferende Dikter og Septemberlyran roer Södergran seg litt ned, her, med Rosenaltaret.

Samlingen består av tre deler. Den første er klart størst, med 24 dikt. Så følger del to, som har fått undertittelen Fantastique. Den er veldig spesiell, så den skal jeg skrive litt ekstra om, nå i dette første utkastet jeg har tid til nå. 7 dikt er med der. Kanskje er det ikke tilfeldig det er et magisk tall. Til sist er det 5 dikt i den siste del tre. Jeg skriver om hver del.

I

Det første diktet i delen og samlingen signaliserer en annen Edith Södergran enn den som avsluttet Septemberlyran.

Jag skiljer mig från eder,
ty jag är mer än ni.

 

Jag är i skymning
tempelprästinna,
invigd bevakande
framtidens eld;
jag träder ut till eder
med ett glatt budskap:
Guds rike börjar.

Dikt nummer to, Vegen til Elysium og Hades, indikerer en dødslengt vi vel ikke har sett før hos denne poeten?

Från ödesberget
ser man klart hur vägen går
till Elysium och Hades.

Människorna nere

vandra i molndunst,
de gråta och skratta,
följa kistor till graven
blott i en dröm.

 

O, vad jag längtar dit,
där man ser
vägen till Elysium och Hades.

 

Det ble litt halvhjertet, dette, jeg skal se om jeg får skikk på det, snart. Poenget er at disse diktene har et mer religiøst preg, enn de tidligere, vil jeg si.

Det poenget kommer godt frem i diktet Fråga:

Fråga.

 

Jag behöver ingenting än Guds nåd.
Genom livet går jag i ett rus.
— — — — — — — — — — — —
O du sällsamt blixtrande verklighet
— — —

finnes ett fat

för mina några droppar rosenolja?

II Fantastique

De syv diktene i denne delen av samlingen handler om en mystisk søster. I det virkelige liv hadde aldri Södergran noen søsken, og det er ikke sikkert søsteren i diktene skal være noen konkret person. Det kan være en fantasi.

Men se her, i vårmysterium:

Vårmysterium

Min syster
du kommer som en vårvind över våra dalar ...
Violerna i skuggan dofta ljuv uppfyllelse.
Jag vill föra dig till skogens ljuvaste vrå:
där skola vi bikta för varandra, hur vi sågo Gud.

Det er en kjærlighet der, som er ganske konkret. Vrå er hjørne, eller krok, som innerst i et hushjørne, der det kanskje er litt lavt tak i tillegg, sånn at det blir liten plass.

Ende tydeligere blir det i I mörkret, hvor det nesten er litt erotisk.

I mörkret.

Jag fann ej kärleken. Jag mötte ingen.
Skälvande gick jag förbi Zarathustras grav i
höstliga nätter:
vem hör mig mer jorden?
lade sig lätt en arm om mitt liv
jag fann en syster ...
Jag rycker henne i de gyllne lockarna
är det du omöjliga?
Är det du?
Tvivlande blickar jag henne i ansiktet ...
Leka gudarna med oss?

Mer skriver jeg ikke foreløpig, det er bare for å få litt på plass.

III

Her er blant annet det litt berømte diktet Dionysos. Fragment av en stemning er det noe spesielt med, jeg skal se om jeg finner ut hva, jeg mener å huske jeg leste noe om det et sted.

Jeg skal skrive mer om det, senere.