Stikkordarkiv: The Merchant of Venice

W. Shakespeare: The Merchant of Venice – Sitater

Dette er noen utvalgte sitater fra stykket.

ANTONIO
I hold the world but as the world, Gratiano,
A stage where every man must play a part,
And mine a sad one.
  ( I.i.77-79)
PORTIA
If to do were as easy as to know what were good
to do, chapels had been churches, and poor men’s
cottages princes’ palaces. It is a good divine that follows
his own instructions. I can easier teach twenty what were
good to be done than be one of the twenty to follow
mine own teaching. The brain may devise laws for the
blood, but a hot temper leaps o’er a cold decree, such a
hare is madness the youth to skip o’er the meshes of good
 counsel the cripple. But this reasoning is not in the

 fashion to choose me a husband.
    (I.ii.11-21)

SHYLOCK
How like a fawning publican he looks.              Hvordan han ser ut som en skatteinnkrever.
I hate him for he is a Christian;                          Jeg hater ham, fordi han er kristen.
But more, for that in low simplicity                  Men enda mer, fordi han i naiv enkelhet

He lends out money gratis and brings down   Låner ut penger gratis og ødelegger

The rate of usance here with us in Venice.      Lånerenten her hos oss i Venezia.
  (I.iii.42)

Reklamer

W. Shakespeare: The Merchant of Venice – Synopsis

Dette er plottet og handlingsreferatet av stykket.

Handlingsreferat

Akt I

Scene 1 er introduksjonen. Kjøpmannen Antonio snakker med sine venner Salerio, Solanio og etter hvert Graziano og Bassanio. Bassanio forteller om den vakre Portia.

Scene 2 er en samtale mellom Portia og Nerissa. De snakker i prosa, mens første scene mellom mennene har replikkene ført i blankvers. Samtalen går på at Portia er ulykkelig for at hun ikke kan finne seg en mann, og hun river fra hverandre alle kandidater som Nerissa foreslår for henne. Den eneste som ser ut til å passere hennes nådeløse karakterkrav, er Bassanio som i første scene også uttrykte interesse for henne.

Scene 3 introduserer oss for jøden Shylock. Han er i ferd med å gjøre en avtale med Bassanio. Shylock låner ham 3000 dukater i tre måneder, med Antonio bundet av avtalen. Dette er en svært stor sum i de dager, 3000 gullmynter. Pantet i avtalen er et stykke kjøtt fra Antonios kropp, valgt fra Shylock selv. Rollen til Shylock oppfyller datidens fordommer mot jøder som pengepugere og kristenhatere. Han fremtrer svært usympatisk, mens Bassanio og Antonio blir fremstilt som om de ikke har noe valg, men likevel er litt for godtroende når de går med på en slik avtale med en jøde.

Akt II

Scene 1 er kort, men introduserer en ny karakter, prinsen av Marokko. Han er også oppmerksom på sin rase, og begynner sin første replikk med å be om ikke å bli mislikt for hudfargen (Mislike me not for my complexion, 2,1,1). Han er kommet til Belmont for å vinne Portias hjerte, og får ikke sine sjanser avskrevet umiddelbart.

Scene 2 har også en ny karakter, klovnen Lancelot. I en egentlig ganske gripende scene møter han sin far, blinde Gobbo, i en av Venezias gater. Gobbo søker nettopp Lancelot, men kjenner ham ikke igjen på stemmen, og avslører seg som en som har tapt mye i sitt liv da Lancelot tuller litt med ham. Lancelot, på sin side, er å opptatt av å bytte herre fra jøden Shylock, til kristne Bassanio.

Akt III

Scene 1

Akt IV

Scene 1

Akt V

Scene 1

The Merchant of Venice har også en oversikt over karakterene og et utvalg sitater fra stykket.

W. Shakespeare: The Merchant of Venice – Karakterer

Dette er karakterene som opptrer i Shakespeares stykke The Merchant of Venice, eller «Kjøpmannen fra Venezia».

ANTONIO er en handelsmann fra Venezia.

BASSANO er vennen hans, og beileren til Portia.

LEONARDO er tjeneren til Bassano.

LORENZO, GRAZIANO, SALERIO og SOLANIO er venner av Antonio og Bassanio.

SHYLOCK er en jøde, og en av nøkkelpersonene i dette stykket. Det er han som går inn på en handel med Bassano og Antonio, om at han skal låne dem 3000 dukater i tre måneder, med pant i en del av Antonios kropp. Shylock får inn i kontrakten at det er han som skal velge hvor kjøttstykket skal skjæres fra, og her lurer han den naive og kristne Antonio, for når panten skal innkreves velger Shylock å skjære ut hjertet.

JESSICA er datter av Shylock.

TUBAL er en annen jøde.

LANCELOT er en klovn, først Shylocks tjener, siden Bassnios.

GOBBO er far til Lancelot. Han er blind.

PORTIA er en arving. Hun er også lady av Belmont. I løpet av stykket kler hun seg ut som Baltazar.

NERISSA er en adelskvinne.

BALTHASAR og STEFANO er Portias tjenere.

Prinsen av MAROKKO og prinsen av ARAGON er Portias beilere.

HERTUGEN av Venezia.

Ellers består stykket av småroller, størrelser i Venezia, fangevokter, følgefolk og tjenere.

The Merchant of Venice har også en synopsis og et utvalg sitater fra stykket.